Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं. २

जनकपुरधाम, धनुषा

नेपाल सरकार
प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं. २

जनकपुरधाम, धनुषा

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2078-06-05 कोभिड-१९ सम्बन्धी जानकारी
2 महिना अगाडी
2078-06-03 कोभिड-१९ गतिविधिहरु
2 महिना अगाडी
2078-08-15 DAILY PCR TEST REPORT-2078-08-15
6 दिन अगाडी
2078-06-01 खोप सम्बन्धी विवरण_२०७८/०६/०१
2 महिना अगाडी
2078-08-15 कोभिड-१९ संक्रमण सम्बन्धी विवरण-२०७८/०८/१५
6 दिन अगाडी
2078-05-28 गरिएका प्रयासहरु
2 महिना अगाडी
2078-05-28 कोभिड संक्रमण विवरण
2 महिना अगाडी
2078-05-28 खोप विवरण
2 महिना अगाडी
2078-05-28 आपूर्ति विवरण
2 महिना अगाडी
2078-05-28 प्रयोगशाला परीक्षण विवरण
2 महिना अगाडी
2078-05-28 कोभिड-१९
2 महिना अगाडी
2078-05-01 Health Sector Provincial Monitoring and Evaluation Technical Working Group ToR
3 महिना अगाडी
2078-05-01 Provincial Health Coordination Committe ToR
3 महिना अगाडी
2078-05-01 Provincial Reproductive Health Coordination Committee ToR
3 महिना अगाडी
2078-05-01 Monsoon Preparedness and Response plan
3 महिना अगाडी
2078-05-01 Provincial Health and Nutrition Cluster TOR
3 महिना अगाडी
2078-05-01 Supply chain management working group ToR
3 महिना अगाडी
2078-04-29 अत्यन्त जरुरी सूचना
3 महिना अगाडी
2078-05-27 कोभिड सम्बन्धि विवरण-२०७८/०५/२७
2 महिना अगाडी
2078-03-11 महिला बालबालिका यूबा मन्त्रालयको सबारी खरिद सम्बन्धी सूचना
5 महिना अगाडी
2078-02-27 Privacy Policy for MOSD Province 2 Mobile Application
6 महिना अगाडी
2078-02-26 क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना
6 महिना अगाडी
2078-02-09 Covid-19 Response Activities
6 महिना अगाडी
2078-01-30 कोभिड प्रयोजनमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करारमा नियुक्ति गर्ने कार्यविधि, २०७८ (संशोधन सहित)
6 महिना अगाडी
2078-01-26 काेभिड प्रयोजनमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी करारमा नियुक्ति गर्ने कार्यविधि, २०७८
7 महिना अगाडी
2078-01-21 घरभाडा सम्बन्धी सूचना
7 महिना अगाडी
2078-01-21 घरभाडा सम्बन्धी सूचना
7 महिना अगाडी
2077-12-04 विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ्ग सेवा परिचालन कार्यविधि 2077
8 महिना अगाडी
2077-11-20 मिति २०७७।०४।१८ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
9 महिना अगाडी
2077-11-20 मिति २०७७।१।२२ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
9 महिना अगाडी
2077-11-20 COVID-19 सँग सम्बन्धित खरिद भएकाे मालसामानहरूकाे विवरण सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा !
9 महिना अगाडी
2077-11-20 बोलपत्र
9 महिना अगाडी
2077-11-20 कोभिड-१९
9 महिना अगाडी
2077-11-20 मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन
9 महिना अगाडी
2077-11-20 प्रदेश बालअधिकार सम्बन्धि ऐन,२०७७
9 महिना अगाडी
2077-11-20 दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६
9 महिना अगाडी
2077-11-19 विधालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ्ग सेवा परिचालन कार्यविधि, २०७७
9 महिना अगाडी
2077-11-19 संघ, प्रदेश तथा स्थानीयतहको लागत साझेदारीमा आधारित व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि २०७७
9 महिना अगाडी
2077-11-19 कार्यविधि
9 महिना अगाडी
2077-11-19 परिचय
9 महिना अगाडी
2077-11-19 ज्येस्ठ नागरिक
9 महिना अगाडी
2077-11-19 बालबालिका
9 महिना अगाडी
2077-11-19 महिला
9 महिना अगाडी
2077-11-19 श्रम तथा रोजगार
9 महिना अगाडी
2077-11-19 भाषा संस्कृति
9 महिना अगाडी
2077-11-19 युवा तथा खेलकुद
9 महिना अगाडी
2077-11-19 सामाजिक विकास
9 महिना अगाडी
2077-11-19 स्वास्थ्य
9 महिना अगाडी
2077-11-19 शिक्षा
9 महिना अगाडी
2077-10-21 Main Slider
10 महिना अगाडी
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-08-22 04:48:31
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers