Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं. २

जनकपुरधाम, धनुषा

नेपाल सरकार
प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं. २

जनकपुरधाम, धनुषा

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2078-02-28 Covid-19 Weekly Update 20780228
5 दिन अगाडी
2078-02-27 Privacy Policy for MOSD Province 2 Mobile Application
5 दिन अगाडी
2078-02-26 क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना
6 दिन अगाडी
2078-02-09 Covid-19 Response Activities
24 दिन अगाडी
2078-01-30 कोभिड प्रयोजनमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करारमा नियुक्ति गर्ने कार्यविधि, २०७८ (संशोधन सहित)
1 महिना अगाडी
2078-01-26 काेभिड प्रयोजनमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी करारमा नियुक्ति गर्ने कार्यविधि, २०७८
1 महिना अगाडी
2078-01-21 घरभाडा सम्बन्धी सूचना
1 महिना अगाडी
2078-01-21 घरभाडा सम्बन्धी सूचना
1 महिना अगाडी
2077-12-04 विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ्ग सेवा परिचालन कार्यविधि 2077
3 महिना अगाडी
2077-11-20 मिति २०७७।०४।१८ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
3 महिना अगाडी
2077-11-20 मिति २०७७।१।२२ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
3 महिना अगाडी
2077-11-20 COVID-19 सँग सम्बन्धित खरिद भएकाे मालसामानहरूकाे विवरण सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा !
3 महिना अगाडी
2077-11-20 बोलपत्र
3 महिना अगाडी
2077-11-20 कोभिड-१९
3 महिना अगाडी
2077-11-20 मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन
3 महिना अगाडी
2077-11-20 प्रदेश बालअधिकार सम्बन्धि ऐन,२०७७
3 महिना अगाडी
2077-11-20 दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६
3 महिना अगाडी
2077-11-19 विधालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ्ग सेवा परिचालन कार्यविधि, २०७७
3 महिना अगाडी
2077-11-19 संघ, प्रदेश तथा स्थानीयतहको लागत साझेदारीमा आधारित व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि २०७७
3 महिना अगाडी
2077-11-19 कार्यविधि
3 महिना अगाडी
2077-11-19 परिचय
3 महिना अगाडी
2077-11-19 ज्येस्ठ नागरिक
3 महिना अगाडी
2077-11-19 बालबालिका
3 महिना अगाडी
2077-11-19 महिला
3 महिना अगाडी
2077-11-19 श्रम तथा रोजगार
3 महिना अगाडी
2077-11-19 भाषा संस्कृति
3 महिना अगाडी
2077-11-19 युवा तथा खेलकुद
3 महिना अगाडी
2077-11-19 सामाजिक विकास
3 महिना अगाडी
2077-11-19 स्वास्थ्य
3 महिना अगाडी
2077-11-19 शिक्षा
3 महिना अगाडी
2077-10-21 Main Slider
4 महिना अगाडी
2077-10-20 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
4 महिना अगाडी
2077-10-20 शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
4 महिना अगाडी
2077-10-20 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश नं. २
4 महिना अगाडी
2077-10-20 प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश नं.२
4 महिना अगाडी
2077-10-20 Date: 2077-07-21- Invitation for Bids for the Procurement of ICU and Covid Related Medical Equipment
4 महिना अगाडी
2077-10-20 BID for Accessories and Consumable items 2077
4 महिना अगाडी
2077-10-20 BID for Accessories and Consumable items 2077
4 महिना अगाडी
2077-10-20 BID for Accessories and Consumable items 2077
4 महिना अगाडी
2077-10-20 BID for Accessories and Consumable items 2077
4 महिना अगाडी
2077-10-20 BID for Accessories and Consumable items 2077
4 महिना अगाडी
2077-07-26 Date: 2077-07-21- Invitation for Bids for the Procurement of ICU and Covid Related Medical Equipment
7 महिना अगाडी
2077-10-20 निर्देशिका
4 महिना अगाडी
2077-10-20 नियमावली
4 महिना अगाडी
2077-10-20 ऐन
4 महिना अगाडी
2077-10-20 सम्पर्क
4 महिना अगाडी
2077-10-20 कार्यक्रम
4 महिना अगाडी
2077-10-20 नीति
4 महिना अगाडी
2077-10-20 योजना
4 महिना अगाडी
2077-10-20 कर्मचारी विवरण
4 महिना अगाडी
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-03-02 18:45:56

© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय