विश्व स्वास्थ्य संगठन को सहयोग र नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जन्सन्ख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र को आयोजनामा राष्ट्रिय बहुक्षेत्रिय सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण रणनैतिक योजना तर्जुमा को लागि प्रदेश स्तरीय सुझाव कार्यक्रम