किशोरीहरूको लागि आत्मरक्षा सम्वन्धी तालिम प्रदान कार्यकोलागि प्रश्ताव आव्हान

प्रदेश नं: २ अन्तर्गत पर्ने सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीहरूको लागि आत्मरक्षा सम्वन्धी तालिम प्रदान कार्यको प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना !

दस्तावेज