सूचना ! COVID-19 सँग सम्बन्धित खरिद भएकाे मालसामानहरूकाे विवरण सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा ! प्रकाशित मिति २०७७-०२-१९