सूचना/समाचार

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रदेश विकास स्वंयसेवक सेवा छनौटका अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना । ०७६/०७७ स्वयंसेवकअन्तरवार्ता तालिका.pdf 02/06/2020 - 11:16
अन्तरवार्ता कार्यक्रम स्थगित सम्बन्धमा । ०७६/०७७ स्थगित.pdf 01/07/2020 - 16:23
स्वंयम सेवक सेवाका लागि आवेदन फाराम । ०७५/७६ आवेदन फारम.pdf 12/16/2019 - 15:59
स्वयम सेवक सेवाका लागि आवेदन माग गरिएको सूचना । ०७५/७६ विज्ञापन_0.pdf 12/16/2019 - 15:51
किशोरीहरूको लागि आत्मरक्षा सम्वन्धी तालिम प्रदान गर्न छनौट भएका संस्ताको नामावली ०७५/७६ 06/17/2019 - 10:02
स्वयम सेवकहरुको अन्तरवार्ताको समय तालिका ०७५/७६ sayam shebak.PDF 05/27/2019 - 16:14
अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना Interview Notice.pdf 05/21/2019 - 19:01
किशोरीहरूको लागि आत्मरक्षा सम्वन्धी तालिम प्रदान कार्यकोलागि प्रश्ताव आव्हान Soochna.pdf , Karyabidhi_0.pdf 05/19/2019 - 15:49
सरकारी, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूलाई दिइने अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ Nirdeshika.pdf 04/25/2019 - 10:39
प्रस्तावना माग गरिएको सम्बन्धमा 04/23/2019 - 18:40
आवेदन फारम सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा ( स्वास्थ्य कार्यालय ८ जिल्लाको सबै) 03/19/2019 - 14:21
सामाजिक विकाश मन्त्रालयको कर्मचारी विवरण ०७४/०७५ Staff List.pdf 03/19/2019 - 13:22