शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
सूचना ! COVID-19 सँग सम्बन्धित खरिद भएकाे मालसामानहरूकाे विवरण सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा !! प्रकाशित मिति २०७७-०२-१९ ०७६/०७७ COVID-19 सँग सम्बन्धित खरिद भएकाे मालसामानहरूकाे विवरण सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा.pdf 06/02/2020 - 12:04
मिति २०७७।०२।१९ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७५/७६ Covid 19 update 2077-02-19.pdf 06/01/2020 - 18:51
डाउनलाेड – विशेष परिस्थितीमा खरिद सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम खरिद हुन लागेका PPE Set र अन्य सामाग्रीहरुको विड डकुमेन्ट!! मिति २०७७–०२–१९ ०७६/०७७ विड डकुमेन्ट मिति २०७७ जेष्ठ १९ गते.pdf 06/01/2020 - 07:30
विशेष परिस्थितीमा खरिद सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम खरिद हुन लागेका PPE Set र अन्य सामाग्रीहरुको ३(तीन) दिने सूचना !! प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७ जेष्ठ १९ गत्ते ०७६/०७७ सूचना २०७७-०२-१९.pdf 05/31/2020 - 19:51
मिति २०७७।०२।१८ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७६/०७७ Covid 19 update 2077-02-18.pdf 05/31/2020 - 18:11
मिति २०७७।०२।१७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७६/०७७ Covid 19 update 2077-02-17_0.pdf 05/30/2020 - 17:40
मिति २०७७।०२।१६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७६/०७७ Covid 19 update 2077-02-16.pdf 05/29/2020 - 16:43
मिति २०७७।०२।१५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७६/०७७ Covid 19 update 2077-02-15.pdf 05/28/2020 - 18:39
सूचना !! Covid-19 सँग सम्वन्धित खरिद भएको मालसामानहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७|०२|१४ ०७६/०७७ Bibran.pdf 05/27/2020 - 22:35
मिति २०७७।०२।१४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७६/०७७ Covid 19 update 2077-02-14.pdf 05/27/2020 - 18:05
सेवा करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धी दरखास्त आह्वानकाे सूचना !! प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०२/११ ०७६/०७७ सेवा करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धी दरखास्त आह्वानकाे सूचना.pdf 05/26/2020 - 19:18
मिति २०७७।०२।१३ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७६/०७७ Covid 19 update 2077-02-13.pdf 05/26/2020 - 17:32
मिति २०७७।०२।१२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७६/०७७ Covid 19 update 2077-02-12.pdf 05/25/2020 - 17:01
मिति २०७७।०२।११ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७६/०७७ Covid 19 update 2077-02-11.pdf 05/24/2020 - 18:22
मिति २०७७।०२।१० गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७६/०७७ Covid 19 update 2077-02-10.pdf 05/23/2020 - 16:46
मिति २०७७।०२।०९ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७६/०७७ Covid 19 update 2077-02-09.pdf 05/22/2020 - 17:07
मिति २०७७।०२।०८ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७६/०७७ Covid 19 update 2077-02-08.pdf 05/21/2020 - 16:52
मिति २०७७।०२।०७ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट ०७६/०७७ Covid 19 update 2077-02-07.pdf 05/20/2020 - 17:36
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय (बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा), प्रदेश नं. २ काे बजेट फुकुवा सम्बन्धमा जरूरी सूचना !! प्रकाशित मितिः २०७७–०२–०५ ०७६/०७७ बजेट फुकुवा सम्बन्धमा, २०७७–०२–०५.pdf 05/20/2020 - 14:48
Case Investigation र Contact Tracing गर्ने सम्बन्धमा जरूरी सूचना !! प्रकाशित मितिः २०७७-०२-०६ ०७६/०७७ Case Investigation र Contact Tracing गर्ने सम्बन्धमा 2077-02-06.pdf 05/20/2020 - 11:59