Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं. २

जनकपुरधाम, धनुषा

नेपाल सरकार
प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं. २

जनकपुरधाम, धनुषा

सम्पर्क

*


सामाजिक विकास मन्त्रालय

ठेगाना : जनकपुरधाम, धनुषा

फोन : +977-01-4429659, 4429660

फ्याक्स : +977-01-4433935, 4433934

इमेल : mosd.p2.gov@gmail.com, mosd@p2.gov.np

Facebook : https://www.facebook.com/mosd.p2

Twitter : https://twitter.com/CMProvince2

मातहतका कार्यालयहरु
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-08-22 04:48:31
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers