Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

जनकपुरधाम, धनुषा, नेपाल

मधेश प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

जनकपुरधाम, धनुषा, नेपाल

सम्पर्क

*


स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

ठेगाना : जनकपुरधाम, धनुषा, नेपाल

फोन : +977-041-590724

फ्याक्स : +977-041-590724

इमेल : mohp.madhesprovince@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/

Twitter : https://twitter.com/CMProvince2

मातहतका कार्यालयहरु
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-03-08 20:30:21
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers