Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

जनकपुरधाम, धनुषा, नेपाल

मधेश प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

जनकपुरधाम, धनुषा, नेपाल

सम्पर्क

*


स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

ठेगाना : जनकपुरधाम, धनुषा, नेपाल

फोन : +977-041-590724

फ्याक्स : +977-041-590724

इमेल : mosd.p2.gov@gmail.com, mosd@p2.gov.np

Facebook : https://www.facebook.com/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF-%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6-%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%AE-101227589140144

Twitter : https://twitter.com/CMProvince2

मातहतका कार्यालयहरु
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-06-09 22:58:32
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers