Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं. २

जनकपुरधाम, धनुषा

नेपाल सरकार
प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

प्रदेश नं. २

जनकपुरधाम, धनुषा

अजित केशरी


अजित केशरी
कानून अधिकृत

शाखा कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन
पद कानून अधिकृत
हाजिरि मिति २०७७ माघ २१
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-03-02 18:45:56

© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय