Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

जनकपुरधाम, धनुषा, नेपाल

मधेश प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

जनकपुरधाम, धनुषा, नेपाल

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-05-27 मिति २०७७।०५।२७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-27
2077-05-26 मिति २०७७।०५।२६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-26
2077-05-26 मिति २०७७।०५।२६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-26
2077-05-25 मिति २०७७।०५।२५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-25
2077-05-25 मिति २०७७।०५।२५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-25
2077-05-24 मिति २०७७।०५।२४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-24
2077-05-24 मिति २०७७।०५।२४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-24
2077-05-23 मिति २०७७।०५।२३ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-23
2077-05-23 मिति २०७७।०५।२३ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-23
2077-05-22 मिति २०७७।०५।२२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-22
2077-05-22 मिति २०७७।०५।२२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-22
2077-05-21 मिति २०७७।०५।२१ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-21
2077-05-21 मिति २०७७।०५।२१ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-21
2077-05-21 Invitation of Bids of Procurement of RT PCR Machine & Accessories(Package-1) & Automated RNA Machine & RNA Extraction Kit for Automatic(Package-2) for COVID-19 Control and Prevention under the Provision of Procurement of Special Circumstances!!Sept 6,2020
2077-05-21
2077-05-21 Invitation of Bids of Procurement of RT PCR Machine & Accessories(Package-1) & Automated RNA Machine & RNA Extraction Kit for Automatic(Package-2) for COVID-19 Control and Prevention under the Provision of Procurement of Special Circumstances!!Sept 6,2020
2077-05-21
2077-05-21 Bid Document of Procurement of RT PCR Machine & Accessories(Package-1) and Automated RNA Machine and RNA Extraction Kit for Automatic (Package-2) for COVID-19 Control and Prevention under the Provision of Procurement of Special Circumstance !! 21-05-2077
2077-05-21
2077-05-21 Bid Document of Procurement of RT PCR Machine & Accessories(Package-1) and Automated RNA Machine and RNA Extraction Kit for Automatic (Package-2) for COVID-19 Control and Prevention under the Provision of Procurement of Special Circumstance !! 21-05-2077
2077-05-21
2077-05-20 मिति २०७७।०५।२० गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-20
2077-05-20 मिति २०७७।०५।२० गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-20
2077-05-19 मिति २०७७।०५।१९ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-19
2077-05-19 सूचना - Covid-19 सँग सम्बन्धित खरिद भएकाे मालसमानहरूकाे विवरणकाे जानकारी पठाइएकाे सम्बन्धमा !! प्रकाशित मिति:- २०७७ भाद्र १९, शुक्रवार
2077-05-19
2077-05-18 मिति २०७७।०५।१८ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-18
2077-05-17 मिति २०७७।०५।१७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-17
2077-05-17 Notice - Invitation for Electronic Bids for Procurement of PCR Machines COVID-19 Control (Critical) !! Date of Publication:-Bhadra 17, 2077 Wednesday
2077-05-17
2077-05-17 Download Bid Documents for Procurement of PCR Machines for COVID-19 Control and Prevention !! Date of Publication:- Bhadra 17, 2077 Wednesday
2077-05-17
2077-05-16 मिति २०७७।०५।१६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-16
2077-05-15 मिति २०७७।०५।१५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-15
2077-05-15 करार सेवाका कर्मचारीहरुको म्याद थप सम्बन्धमा ।
2077-05-15
2077-05-15 करार विज्ञापनको म्याद थप गरिएको सूचना ।
2077-05-15
2077-05-14 मिति २०७७।०५।१४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-14
2077-05-13 मिति २०७७।०५।१३ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-13
2077-05-12 मिति २०७७।०५।१२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-12
2077-05-12 सूचना - प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, धनुषा - PCR Machines & Accessories को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना(Package 1) र बोलपत्र अस्वीकृत गरिएको (Package 2) को सूचना !! प्रथम पटक प्रकाशित मिति:- २०७७ साल भाद्र १२ गते, शुक्रवार
2077-05-12
2077-05-11 मिति २०७७।०५।११ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-11
2077-05-11 बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना
2077-05-11
2077-05-10 मिति २०७७।०५।१० गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-10
2077-05-09 मिति २०७७।०५।०९ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-09
2077-05-08 मिति २०७७।०५।०८ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-08
2077-05-07 मिति २०७७।०५।०७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-07
2077-05-07 करार सेवामा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना
2077-05-07
2077-05-06 मिति २०७७।०५।०६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-06
2077-05-05 मिति २०७७।०५।०५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-05
2077-05-04 मिति २०७७।०५।०४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-04
2077-05-04 Invitation of Bids of Procurement of Automated RNA Machines and Consumables in the Special circumstances for covid-19 control ! Publication date:-2077 Bhadra 04, Thursday
2077-05-04
2077-05-04 Click here to download Bid Documents of Procurement of Automated RNA Machines and Consumables in the Special circumstances for covid-19 control ! Publication date:- 2077 Bhadra 04, Thursday
2077-05-04
2077-05-03 मिति २०७७।०५।०३ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-03
2077-05-02 मिति २०७७।०५।०२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-02
2077-05-01 मिति २०७७।०५।०१ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-05-01
2077-04-32 मिति २०७७।०४।३२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-32
2077-04-31 मिति २०७७।०४।३१ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-04-31
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2081-02-16 15:48:05
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers