Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
मधेश प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

जनकपुरधाम, धनुषा, नेपाल

मधेश प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

जनकपुरधाम, धनुषा, नेपाल

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-03-05 Notice-Invitation for Bids for the Procurement of ICU and COVID Related Medical Equipments. Date of Publication:- 2077-03-05
2077-03-05
2077-03-04 मिति २०७७।०३।०४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-04
2077-03-03 कलैया अस्पताल, बाराकाे शिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी जरूरी सूचना ! प्रथम पटक प्रकाशित मितिः-२०७७।०३।०३
2077-03-03
2077-03-03 मिति २०७७।०३।०३ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-03
2077-03-02 मिति २०७७।०३।०२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-02
2077-03-02 District Hospital Siraha-Procurement of ICU & COVID Related Medical Equipment ! Date of Publication:-2077-03-02
2077-03-02
2077-03-02 सूचना !! प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र, जनकपुरधामकाे बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ! प्रथम पटक प्रकाशित मिति:-२०७७-०३-०२
2077-03-02
2077-03-01 मिति २०७७।०३।०१ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-03-01
2077-02-32 मिति २०७७।०२।३२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-32
2077-02-31 मिति २०७७।०२।३१ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-31
2077-02-30 मिति २०७७।०२।३० गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-30
2077-02-29 मिति २०७७।०२।२९ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-29
2077-02-28 मिति २०७७।०२।२८ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-28
2077-02-27 Catalogue/Brochure शोपिंग बिधि बाट Oxygen Plant खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान को सूचना !! प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७७/०२/२६
2077-02-27
2077-02-27 जिल्ला अस्पताल, सिरहाको शिलबन्दी कोटेशन सम्बन्धि जरूरी सूचना !! प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७७/०२/२६
2077-02-27
2077-02-27 मिति २०७७।०२।२७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-27
2077-02-26 मिति २०७७।०२।२६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-26
2077-02-25 मिति २०७७।०२।२५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-25
2077-02-24 मिति २०७७।०२।२४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-24
2077-02-23 मिति २०७७।०२।२३ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-23
2077-02-22 मिति २०७७।०२।२२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-22
2077-02-22 मिति २०७७।०२।२२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-22
2077-02-22 Ammendment notice-Kalaiya Hospital ! Date of Publication: 4 June 2020
2077-02-22
2077-02-21 मिति २०७७।०२।२१ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-21
2077-02-20 मिति २०७७।०२।२० गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-20
2077-02-20 सूचना ! COVID-19 सँग सम्बन्धित खरिद भएकाे मालसामानहरूकाे विवरण सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा !! प्रकाशित मिति २०७७-०२-१९
2077-02-20
2077-02-19 मिति २०७७।०२।१९ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-19
2077-02-19 डाउनलाेड – विशेष परिस्थितीमा खरिद सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम खरिद हुन लागेका PPE Set र अन्य सामाग्रीहरुको विड डकुमेन्ट!! मिति २०७७–०२–१९
2077-02-19
2077-02-18 मिति २०७७।०२।१८ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-18
2077-02-17 मिति २०७७।०२।१७ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-17
2077-02-16 मिति २०७७।०२।१६ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-16
2077-02-15 मिति २०७७।०२।१५ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-15
2077-02-14 सूचना !! Covid-19 सँग सम्वन्धित खरिद भएको मालसामानहरुको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्वन्धमा । प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७|०२|१४
2077-02-14
2077-02-14 मिति २०७७।०२।१४ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-14
2077-02-13 सेवा करारमा कर्मचारी लिने सम्बन्धी दरखास्त आह्वानकाे सूचना !! प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०२/११
2077-02-13
2077-02-13 मिति २०७७।०२।१३ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-13
2077-02-12 मिति २०७७।०२।१२ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-12
2077-02-11 मिति २०७७।०२।११ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-11
2077-02-10 मिति २०७७।०२।१० गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-10
2077-02-09 मिति २०७७।०२।०९ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-09
2077-02-08 मिति २०७७।०२।०८ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-08
2077-02-07 मिति २०७७।०२।०७ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-07
2077-02-07 आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय (बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा), प्रदेश नं. २ काे बजेट फुकुवा सम्बन्धमा जरूरी सूचना !! प्रकाशित मितिः २०७७–०२–०५
2077-02-07
2077-02-07 Case Investigation र Contact Tracing गर्ने सम्बन्धमा जरूरी सूचना !! प्रकाशित मितिः २०७७-०२-०६
2077-02-07
2077-02-06 मिति २०७७।०२।०६ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-06
2077-02-05 मिति २०७७।०२।०५ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-05
2077-02-05 COVID-19 रोग अनुसन्धान एवं सम्पर्क पहिचान मार्गदर्शन २०७७ डाउनलाेड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुस !!
2077-02-05
2077-02-04 मिति २०७७।०२।०४ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-04
2077-02-04 Case Investigation र Contact Tracing सम्बन्धी जरूरी सूचना !! प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७७-०२-०४
2077-02-04
2077-02-03 मिति २०७७।०२।०३ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
2077-02-03
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2080-06-10 00:54:02
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers