Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

मधेश प्रदेश

जनकपुरधाम, धनुषा

प्रदेश सरकार

सामाजिक विकास मन्त्रालय

मधेश प्रदेश

जनकपुरधाम, धनुषा

भर्खरका पोष्टहरू

   फिल्टर हटाउनुहोस

मिति विवरण फाईलहरु एक्सन
2078-09-10 वार्षिक कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन (आ व २०७८/२०७९)
1 महिना अगाडी
2078-09-07 Training Material
1 महिना अगाडी
2078-06-05 कोभिड-१९ सम्बन्धी जानकारी
4 महिना अगाडी
2078-06-03 कोभिड-१९ गतिविधिहरु
4 महिना अगाडी
2078-10-02 DAILY PCR TEST REPORT-2078-10-02
9 दिन अगाडी
2078-06-01 खोप सम्बन्धी विवरण_२०७८/०६/०१
4 महिना अगाडी
2078-10-10 कोभिड-१९ संक्रमण सम्बन्धी विवरण-२०७८/१०/१०
1 दिन अगाडी

(2 more files)
2078-05-28 गरिएका प्रयासहरु
4 महिना अगाडी
2078-05-28 कोभिड संक्रमण विवरण
4 महिना अगाडी
2078-05-28 खोप विवरण
4 महिना अगाडी
2078-05-28 आपूर्ति विवरण
4 महिना अगाडी
2078-05-28 प्रयोगशाला परीक्षण विवरण
4 महिना अगाडी
2078-05-28 कोभिड-१९
4 महिना अगाडी
2078-05-01 Health Sector Provincial Monitoring and Evaluation Technical Working Group ToR
5 महिना अगाडी
2078-05-01 Provincial Health Coordination Committe ToR
5 महिना अगाडी
2078-05-01 Provincial Reproductive Health Coordination Committee ToR
5 महिना अगाडी
2078-05-01 Monsoon Preparedness and Response plan
5 महिना अगाडी
2078-05-01 Provincial Health and Nutrition Cluster TOR
5 महिना अगाडी
2078-05-01 Supply chain management working group ToR
5 महिना अगाडी
2078-04-29 अत्यन्त जरुरी सूचना
5 महिना अगाडी
2078-05-27 कोभिड सम्बन्धि विवरण-२०७८/०५/२७
4 महिना अगाडी
2078-03-11 महिला बालबालिका यूबा मन्त्रालयको सबारी खरिद सम्बन्धी सूचना
7 महिना अगाडी
2078-02-27 Privacy Policy for MOSD Province 2 Mobile Application
7 महिना अगाडी
2078-02-26 क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिदको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना
7 महिना अगाडी
2078-02-09 Covid-19 Response Activities
8 महिना अगाडी
2078-01-30 कोभिड प्रयोजनमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करारमा नियुक्ति गर्ने कार्यविधि, २०७८ (संशोधन सहित)
8 महिना अगाडी
2078-01-26 काेभिड प्रयोजनमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी करारमा नियुक्ति गर्ने कार्यविधि, २०७८
8 महिना अगाडी
2078-01-21 घरभाडा सम्बन्धी सूचना
8 महिना अगाडी
2078-01-21 घरभाडा सम्बन्धी सूचना
8 महिना अगाडी
2077-12-04 विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ्ग सेवा परिचालन कार्यविधि 2077
10 महिना अगाडी
2077-11-20 मिति २०७७।०४।१८ गतेको कोभिड–१९ का क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
10 महिना अगाडी
2077-11-20 मिति २०७७।१।२२ गतेको कोभिड–१९ का कावारेन्टाइन र आइसोलेसनका अपडेट
10 महिना अगाडी
2077-11-20 COVID-19 सँग सम्बन्धित खरिद भएकाे मालसामानहरूकाे विवरण सार्वजनिक गरिएकाे सम्बन्धमा !
10 महिना अगाडी
2077-11-20 बोलपत्र
10 महिना अगाडी
2077-11-20 कोभिड-१९
10 महिना अगाडी
2077-11-20 मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन
10 महिना अगाडी
2077-11-20 प्रदेश बालअधिकार सम्बन्धि ऐन,२०७७
10 महिना अगाडी
2077-11-20 दलित सशक्तिकरण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६
10 महिना अगाडी
2077-11-19 विधालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ्ग सेवा परिचालन कार्यविधि, २०७७
10 महिना अगाडी
2077-11-19 संघ, प्रदेश तथा स्थानीयतहको लागत साझेदारीमा आधारित व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि २०७७
10 महिना अगाडी
2077-11-19 कार्यविधि
10 महिना अगाडी
2077-11-19 परिचय
10 महिना अगाडी
2077-11-19 ज्येस्ठ नागरिक
10 महिना अगाडी
2077-11-19 बालबालिका
10 महिना अगाडी
2077-11-19 महिला
10 महिना अगाडी
2077-11-19 श्रम तथा रोजगार
10 महिना अगाडी
2077-11-19 भाषा संस्कृति
10 महिना अगाडी
2077-11-19 युवा तथा खेलकुद
10 महिना अगाडी
2077-11-19 सामाजिक विकास
10 महिना अगाडी
2077-11-19 स्वास्थ्य
10 महिना अगाडी
पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2078-10-12 00:10:33
© सर्वाधिकार सुरक्षित सामाजिक विकास मन्त्रालय

Developed By : ProActive Developers